Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för fossilfria godstransporter

måndag, april 5, 2021

För att nå Sveriges uppsatta klimatmål behöver tunga godstransporter bli fossilfria och då krävs en infrastruktur som kan tillgodose det. Sweco, tillsammans med en rad aktörer, ser i ett nytt projekt över möjligheterna i vad för helhetslösningar som kan vara bäst lämpade att göra verklighet av, för att vi innan 2030 ska ha ett fossilfritt godstransportsystem. Ett projekt som är finansierat via Triple F.

- Om man ser hur hela energi- och klimatarbetet i Sverige ser ut och specifikt vägtransporter så sker det mycket inom personbilsutvecklingen. Men för att nå de uppsatta klimatmålen så måste nästa område som blir fossilfritt vara tunga lastbilstransporter, säger Maria Xylia, Sweco.

-Vi på Sweco ser att om detta ska vara möjligt behövs tid mellan projektstart och implementering för att skapa de bästa möjliga konsortium som sen tillsammans kan skapa framgångsrika tester, fortsätter Maria Xylia

Projektmål

Det övergripande målet med projektet är att bidra till fossilfria godstransporter i Sverige enligt de energi- och klimatmål som finns idag, men det praktiska målet med projektet är att ta fram förutsättningar och se över vilka lösningar som är de som ska testas och senare även bör implementeras. 

-Viktigt är att vi utreder ifall de lösningar som tas fram och testas kan användas på andra logistikområden i Sverige. Fördelen här är att logistikområdet (Stockholm Syd) som är en del av detta projekt är under etablering. I och med det finns det mycket rum för utveckling och stora möjligheter att vara innovativa, berättar Maria Xylia.

Bland de lösningar som ses över är en rad olika typer av elektrifiering t ex. snabbladdning, långsamladdning, elvägar men även samspelet mellan elektrifiering och biodrivmeddel. 

- Möjligheten att testa teoretiskt vad som är bäst är stor. Men sedan även att komma fram till vilket bästa möjliga pilotprojekt att ta vidare är, när detta projekt nått sitt slut känns också väldigt lovande. Implementeringsförslag som slutprodukt är en väldigt viktig del av projektresultatet, förklarar Maria Xylia.

Resultat

Det huvudsakliga resultatet efter första delleveransen visar tydligt att det är viktigt att alla projektdeltagare förstår att mycket behöver göras nu.

- När vi inom ramen för projektet tillsammans med projektparter satte samman en tidslinje visade den att de flesta åtgärderna behöver ske innan 2025 och många av dem var till och med redan under 2021. De utmaningar som lyftes som mest akuta var elnätsfrågan, frågor kring stöd och finansiering, vad för affärsmöjlighet som finns, fortsätter Maria Xylia

Stockholm Syd är det logistikområde som är fokus utifrån det lokala perspektivet. Men viktigt är också att belysa vikten av att inkludera hur ett sådant här logistikområde påverkar behoven av godstransporter till och från, in i projektet. I dagsläget ser Sweco över möjligheterna att inkludera en eller till och med ett par godsägare in i projektet för att även få med deras perspektivet i slutresultatet. 

Projektparter

- Det är många aktörer inblandade och vi har försökt få med ett brett spektrum med många olika branscher, men också utifrån olika behov och hinder etc., berättar Johan Johansson, Sweco

De offentliga aktörerna är representerade genom den plats där logistikområdet är placerat, Region Stockholm, Nykvarns- och Södertälje kommun. Näringslivsaktörerna så som fordonstillverkare Scania Group och Volkswagen, men även elnät- och energiförsörjningsaktörer så som Telge Nät och Söderenergi är del i projektet. DB Schenker representerar logistikaktörerna. Även Södertälje Hamn är med för att se till hamnperspektivet utifrån ett ”hubb till hubb” perspektiv som är mycket viktigt för att titta på synergieffekter mellan logistikområdet och hamnen. Både mark- och fastighetsägare finns med bland projektparterna genom Catena och Kilenkrysset, för att kunna se på hur laddinfrastruktur kan etableras. Akademin är representerad genom KTH som inom ramen för projektet ser över affärsmodeller och datahantering. 

Kontakta gärna Sweco

- Vi vill gärna att fler aktörer ska få veta om projektet och dess resultat. Vi har fått intresseförfrågningar redan nu från Hitachi ABB Power Grids som inom kort kommer vara en del av projektet. Så finns det fler där ute som också ser att det skulle gynna dem men också projektet om de var med så är det bara att höra av sig, hälsar Johan Johansson

Johan är tydlig med att det finns en mängd olika nivåer att engagera sig, allt från att vara part i projektet, till att vara med i referensgrupper eller att ta del av de olika delresultaten som projektet kommer presentera.  

Läs Swecos pressrelease här

 

Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd är ett projekt som är finansierat via Triple F

illustration av elektrifierade transporter

Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.