Hoppa till huvudinnehåll

Nya projekt undersöker förutsättningar för vätgasdrivna lastbilar, miljözoner och ellastbilar inom skogsindustrin

tisdag, juni 27, 2023

Nu startar tre nya projekt med finansiering av Triple F. De tre kommer att utreda hur förutsättningarna ser ut för vätgasdrivna tunga lastbilstransporter, hur en elektrifiering av skogsindustrins transporter skulle kunna se ut och hur miljözoner skulle kunna användas för lastbilar.

Illustrationer över de områden som tre nystartade projekt ska arbeta med.

Projekten kommer att undersöka lösningar som på väldigt olika vis kan bidra till ett fossilfritt godstransportsystem. Sett ur ett systemperspektiv är det viktiga pusselbitar som nu kommer att utforskas ytterligare, med målet att bidra till en implementering av mer hållbara godstransportlösningar. 

– Det är alltid glädjande när nya projekt startar. Genom dem så bistår vi och framför allt våra partners och projektledare till den för klimatet så nödvändiga omställningen. Men vi bidrar också till att Sverige fortsatt kan ligga i framkant med nya lösningar och teknologier som stärker vår konkurrenskraft, säger Sofia Löfstrand, programföreståndare för Triple F. 

– Jag ser mycket fram emot att följa dessa tre projekt som bidrar till vår projektportfölj och har potential att göra skillnad på riktigt. 

De tre projekten är: 

Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik 

Vätgas har stor potential som ett fossilfritt drivmedel och då tekniken är på framväxt finns det flera utmaningar att lösa. Denna förstudie kommer att ta fram ett transparent beslutsunderlag gällande förutsättningarna för vätgasdrivna tunga fordon, en bedömning av den nationella vätgastankinfrastrukturen och tillverkningsmöjligheter av vätgas samt bedömningar av synergier med övrig industri som hanterar och använder vätgas. 

Läs mer om projektet här 

ElRutt – Analysverktyg för elektrifiering av skogstransporter 

Hur kan skogsindustrins transporter elektrifieras? Vilka logistikflöden kan bli kostnadseffektiva, kan laddning garanteras och hur påverkas logistikupplägg och -flöden? Detta undersöks i projektet ElRutt, som tar fram ett analysverktyg för detaljerade simuleringar av elektrifierade transporter och med hjälp av det analyserar ett antal fallstudier. 

Läs mer om projektet här 

Miljözon klass 3 lastbilar 

Miljözoner kan användas som ett styrmedel för att skynda på övergången till utsläppsfria fordon. Inom denna förstudie kommer projektparterna, i nära samverkan med två kommuner, ge förslag på utformning av miljözoner för lastbilar där krav ställs på el-, vätgas- eller gasdrift. Parterna ska också bland annat analysera och hantera målkonflikter kopplat till städers varuförsörjning och beräkna effekten på utsläpp till luft. 

Läs mer om projektet här