Hoppa till huvudinnehåll

Ny medlem i Triple F:s programledning

tisdag, februari 7, 2023

Från och med i mars tar Fran Marquez, senior forskare på VTI, en plats som forskningsledare för Teknik i Triple F:s programledning. Han har en gedigen bakgrund och kommer in med nya perspektiv, samtidigt som Patrik Klintbom tackar för sig efter fyra uppskattade år. Lär känna Fran här!

Fran Marquez, VTI.

Fran läste till civilingenjör i industriell elektronik i Sevilla, Spanien, där han fick sin första kontakt med Sverige via ett år som utbytesstudent på KTH. Han doktorerade inom industriell elektroteknik vid LTH i Lund, med efterföljande postdok i Oxford med fokus på elektromagnetisk- och termiskdesign av elmaskiner för el-hybrida fordon. Fran har arbetat som FoU-ingenjör inriktad på styrsystem för förnyelsebara energikällor och arbetar i nuläget som universitetslektor på LTH där han forskar på elmaskiner och kraftelektronik, med ett intresse för elektromobilitetssystem.  

Från och med mitten av mars kommer Fran att gå ner till halvtid på LTH och tillträda en ny roll som senior forskare på VTI:s enhet för trafikanalys och logistik på halvtid. Det är genom rollen på VTI som han kommer att delta i Triple F. 

Vad ser du som Triple F:s största styrkor? 

– En viktig aspekt för mig är att det inte är begränsat till endast utveckling av tekniska lösningar, vilket jag inte tror kommer att räcka för att nå våra klimatmål i tid. Inom Triple F kombineras tekniken med policy och logistik. Att förstå hur dessa tre områden samverkar är avgörande för att påskynda omställningen till hållbara godstransporter, säger Fran Marquez. 

– Dessutom tycker jag att vi i Sverige har mycket goda förutsättningar för att utveckla kunskap i de ovannämnda områdena genom duktiga forskare, engagerade myndigheter, aktiva och intresserade företag och ett samvetsgrant samhälle.   

Vilka områden tror du vi behöver fokusera mer på för att driva på utvecklingen av ett hållbart godstransportsystem? 

– En förutsättning för omställningen av godstransportsystemet är att nuvarande och framtida transportbehov är uppfyllda. En betydande del kan täckas med batterielektriska lastbilar. De första modellerna finns redan på marknaden och flera exempel visar att de är inte bara lämpliga utan i vissa fall även bättre än konventionella lastbilar. Det som krävs nu är en snabb och omfattande utveckling av laddinfrastruktur, som i sin tur kräver smarta lösningar för att minimera påverkan på elnätet. Sådana infrastruktursatsningar kan påskyndas markant med lämpliga policys. 

– Däremot så finns det en del av godstransportbehovet som är svårt att lösa med batterielektriska lastbilar, åtminstone med nuvarande teknik. Där måste man hitta andra tekniska lösningar, möjligen baserade på vätgas eller biobränsle. 

– Olika transportlösningar innebär också olika operationsförhållande. Därför måste de logistiska processerna också anpassas och optimeras för de nya förutsättningarna. Man kan inte förvänta sig att de nya fordonen (oavsett drivmedel!) används på exakt samma sätt som de konventionella. Ändringar i logistiken blir nödvändiga i några fall för att möjliggöra avkarbonisering av vissa transportuppdrag. 

Vad vill du bidra med till Triple F:s fortsatta resa? 

– I första hand så kan jag bidra med min kunskap inom elektroteknik: elektriska drivsystem och laddutrustning. Jag har bra koll på vad som är och inte är möjligt att göra idag och vad som förväntas av tekniken i framtiden. 

– Dessutom så har jag ett brett kontaktnätverk både i Sverige och utomlands som jag tar med mig till Triple F. Till exempel har jag varit engagerad i Energimyndighetens Swedish Electromobility Centre i sju år, där de flesta svenska företag och högskolor/universitet samt VTI och RISE deltar. Numera leder jag SEC-forskningen inom temaområde ”eldrivsystem och laddning” tillsammans med Dr. Luca Peretti från KTH, avslutar Fran Marquez. 

Fran kommer att ersätta Patrik Klintbom, RISE, i programledningen och Triple F vill rikta ett varmt tack till Patrik för allt han bidragit med under sina fyra år med oss. Dina insatser har betytt mycket för Triple F:s utveckling och för våra gemensamma ansträngningar för att driva på utvecklingen mot ett fossilfritt och effektivt godstransportsystem. 

Välkommen, Fran och tack, Patrik!