Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats om utmaningar med att implementera batterielektriska lastbilar

tisdag, juli 2, 2024

Hur ser utmaningarna för åkerier och fordonstillverkare ut när det kommer till att implementera tunga elektriska fordon? Detta forskar Triple F-finansierade doktoranden Jorge Gutierrez om och nyligen så publicerades hans licentatuppsats. Så vilka är Jorges viktigaste resultat och insikter? Det och mer hittar du här. Stort grattis till denna milstolpe, Jorge! 

Porträttbild på Jorge Gutierrez och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Jorge Gutierrez är doktorand och verksam vid Linköpings universitet och hos Scania. Hans forskning är knuten till Triple F-projektet Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem, i vilket projektparterna studerar affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag för att öka kunskaperna kring kommersiella såväl som tekniska och policybaserade drivkrafter och hinder för omställningen. 

Vilka är dina huvudsakliga resultat? 
– Att utmaningarna är multidimensionella; det vill säga att de kan hänföras till olika orsaker och rör teknik, finansiering, marknad, organisation och policy, säger Jorge Gutierrez och fortsätter: 

– Utmaningarna kan också vara sammanlänkade och – i många fall – ha en förstärkande effekt, vilket ytterligare hämmar övergången till elektrifierade godstransporter. 

Har du fått några andra insikter som är viktiga för såväl branschen som din forskning? 
– Att transportköparna har en avgörande roll för implementeringen av elektriska fordon och övergången till elektrifierade godstransporter, eftersom det är denna grupp som kan ge åkerierna de ekonomiska och affärsmässiga förutsättningarna för att göra detta. 

Vad skulle du vilja se att det forskas vidare på? 
– Transportköparna och deras roll för övergången. Min doktorsavhandling kommer att fokusera på hur fordonstillverkare, åkerier och transportköpare samverkar och lär tillsammans för att överkomma utmaningarna, avslutar Jorge Gutierrez.