Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu startar Triple F – innovationsprogrammet som ska göra godstransporter fossilfria och ge gröna jobb

Nu startar ett brett forsknings- och innovationsprogram för att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken i Sverige med 70 procent fram till år 2030. Programmet kallas Triple F (Fossil Free Freight) och kommer att samordnas av Lindholmen Science Park.
Triple F

Transportsektorns omställning är en nyckel för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål, säger Maria Oscott som blir programföreståndare och samordnare av det breda samarbetet från Lindholmen Science Park i Göteborg. - Den här satsningen är stor – men utmaningarna är ännu större.

Här är en kort beskrivning av vad projektet innebär.

Triple  F..

 • … är en långsiktig satsning i bred samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv för att lyckas med omställningen till fossilfria godstransporter.
 • … ska jobba med forskning och utveckling av lösningar under de närmsta tolv åren, som i sin tur ligger till grund för att nå ett helt fossilfritt godstransportsystem till 2045.
 • …  utgår från tre utmaningar:
  1. Ett mer transporteffektivt samhälle
  2. Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster
  3. Ökad andel förnybara drivmedel.
 • … ska bygga på satsningar och initiativ som redan finns, förädla och konkretisera. Tack vare en effektiv process för projektgenerering så kan förhoppningsvis Triple F identifiera rätt saker, släppa på egen prestige och istället jobba tillsammans för ett gemensamt mål.
 • … är en satsning på forskning genom ett doktorandprogram där bland annat 21 doktorander kommer att utexamineras under programperioden.

Ett unikt projekt 

Maria Oscott, programföreståndare och samordnare, berättar mer om hur framtiden ser ut; 

lindholmen_maria_oscott.jpgVad händer nu?
- Nu är det full fart framåt för att etablera projektet.
Det handlar om att få alla processer på plats. Det handlar också om att starta arbetet i olika projekt som har beviljats pengar första året och de etableringsprojekt som ska sätta grunden för programmet genom omvärldsanalys samt systemövergripande uppföljning.

Detta har kallats ett unikt projekt. Varför?
- Långsiktigheten och den breda samverkan. Istället för korta projekt med breda utlysningar har vi ett gemensamt mål, där vi kan utnyttja vårt tvärdisciplinära konsortium för att sätta ihop rätt kompetens och långsiktigt jobba mot det gemensamma målet med fossilfria godstransporter. Vi identifierar vad som behövs och i vilken ordning – och sedan genomför vi det. Triple F ska utbilda framtidens experter vilket i sin tur ökar Sveriges konkurrenskraft.

Tvärvetenskapligheten är viktigt. Hur är konsortiet bakom projektet sammansatt?
- I programmet finns Sveriges främsta experter inom godstransportområdet, och programmet har arbetats fram i bred samverkan under ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park. I konsortiet deltar även Sveriges två största forskningsinstitut inom transportforskning, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden). 

Hur mycket pengar satsas i programmet?
Trafikverket finansierar programmet med 290 miljoner kronor över tolv år. Näringslivet och samhällsaktörer kommer att medfinansiera innovationsprojekt inom programmet med cirka 100 miljoner kronor. Programmet har som mål att öka extern finansiering över tid och på så sätt växa betydligt inom tidsramen.

Hur kan man mer konkret beskriva vad som ska komma ut?
- Detta handlar om forskning och utveckling – som i sin tur ska ge industrin möjlighet att skapa nya produkter och gröna jobb. Den främsta produkten är därför ökad kunskap, högre kompetens, doktorer och utvecklade lösningar som på sikt ska testas och demonstreras även utanför programmet.

Hur kan man se detta projekt i ett internationellt perspektiv?'
- Sverige har som mål att vara det första fossilfria välfärdslandet och programmet ger en möjlighet att göra skillnad. Sverige har ett unikt samverkansangrepp och här har Trafikverket vågat skapa en helt ny typ av program. Här kan vi verkligen gå före i och med den kompetensuppbyggnad som programmet kommer att skapa.

Varför samordnas programmet av Lindholmen Science Park?
- Lindholmen Science Park är en väletablerad samverkansorganisation, som jobbar neutralt och nationellt. Arenan CLOSER som finns på LSP har under många år etablerat sig som en viktig aktör när det gäller transporteffektivitet och genom att utnyttja de plattformar som redan finns har vi engagerat nästan hela Sverige inom ramen för detta program.