Hoppa till huvudinnehåll

Möt Farah Naz doktorand med fokus på fossilfri bygglogistik

fredag, december 13, 2019

Här kan du läsa om Farah Naz som är en av doktoranderna inom Triple F programmet, du får även ta del av Farah's förväntningar på Triple F och vad hon fokuserar på just nu.

Vem är du?
Jag heter Farah Naz och har  precis blivit antagen som doktorand inom Triple F och arbetar annars på bygglogistikavdelningen vid Linköpings universitet.

Kan du berätta kort om ditt projekt?
Projektet jag doktorerar inom heter Fossilfri bygglogistik och det handlar om att utveckla transportrelaterade prestandaåtgärder för konstruktionslogistiklösning. Till att börja med fanns det ett behov av att identifiera prestandaåtgärder för byggtransport och sedan kommer genomförandet av dessa att identifiera prestandamått.

Vad är dina förväntningar på Triple F som program?
Jag förväntar mig att Triple F kommer att bidra till 70% minskning av koldioxidutsläppen från godstrafiken i Sverige år 2030. Jag är övertygad om att det kommer att uppnås med hjälp av samarbete och kunskapsuppbyggnad, där jag ser mig själv som en del av lösningen. 

Vilken skillnad kan det göra för både dig som individ och ditt projekt att vara en del av Triple F?
För mig personligen hjälper Triple F PhD-programmet mig att utveckla nätverk inom både forskning och i det svenska samhället. Och vad gäller mitt projekt så kommer Triple F att hjälpa till att öppna upp för nya möjligheter som jag sedan tror kommer att leda till fossilfria godstransporter i Sverige innan 2040. 

Jag tror att vi är i starten på en era av hållbarhet och grön logistik och Triple F-programmet är ett mycket bra initiativ för att få saker att hända.

Genom att arbeta inom Triple F kommer jag personligen att utveckla mycket kunskap och kompetens som hjälper mig att utveckla hållbara logistiklösningar idag såväl som i framtiden. På detta sätt kommer Triple F att hjälpa mig vara en del av omställningen till ett hållbarare samhälle. 

Du arbetar även med ett bygglogistikprojekt som hetet MIMIC, hur korrelerar det till ditt arbete inom Triple F? 
MIMIC och Triple F fokuserar båda på logistikoptimering, intressentdialog och smart governance för att underlätta och stödja logistik till, från och på stadsbyggnadsplatser för att förbättra rörligheten och minska trängseln och påverkan på det omgivande samhället. Genom att uppnå detta kan Sverige uppnå målet att minska 70% koldioxidutsläpp också uppnås senast 2030.

Målet med MIMIC-projektet är att minska de negativa effekterna av stadsbyggnadsplatser genom att förbättra bygglogistiken och implementera SMART-styrningskoncept. Målet med Triple F-projektet är också att förbättra bygglogistiken när det gäller samordning och konsolidering av stadstrafiken samt att minska fossila utsläpp. Både MIMIC och Triple F syftar till att förbättra bygglogistik och ha mindre negativ påverkan på omgivningen. Så man kan säga att MIMIC-projektet arbetar på strategisk nivå medan Triple F-projektet arbetar på taktisk nivå.

Tror du att bygglogistik kan bli fossilfritt?
Ja det tror jag! Även om det kommer att ta lite tid så kommer det att så småningom absolut vara möjligt.