Hoppa till huvudinnehåll

Innovation visar vägen till en fossilfri byggbransch

måndag, november 22, 2021

Övergången till fossilfrihet inom bygglogistiken gynnar både miljön och byggmästarnas budgetar. Innovation visar tappra och lönsamma steg inom fossilfri bygglogistik.

19 000 byggprojekt pågår just nu i Sverige. 20 % procent av all transporterad vikt står dessa byggprojekt för. I ljuset av siffrorna blir det uppenbart att omställningen till fossilfri bygglogistik blir en viktig kugge i att uppnå nollutsläpp till 2045.

Nu visar Triple F finansierade projektet Fossilfri Bygglogistik att omställningen till fossilfrihet både kan gynna miljön samtidigt som tid och kostnader kan minskas i byggprojekt. 

Projektet, som drivs av Linköpings universitet, med initiativ av Per Lindahl valde att placera ut en mobil HVO-tank på ett bygge i Ebbepark, Linköping. Där kunde byggplatsens fordon att tankas med HVO-bränsle. HVO-bränsle går att översättas till förnybar diesel som kan framställs av vegetabiliska oljor eller slaktavfall. Idag är HVO-bränsle skattebefriat och ses som ett bra alternativ för omställningsfasen till fossilfrihet då skiftet av bränslet kan ske över en dag, den enda åtgärden som krävs är byte av brännsle. 

Projektet Fossilfri Bygglogistik visar att Mobila HVO-tankar är en simpel innovation 
som kan tas i bruk och främja omställningen till fossilfrihet inom bygglogistik. Fördelen med en mobil HVO-tank är att den inte kräver stora omställningar för bygglogistiken och dess infrastruktur vilket gör det till ett bra alternativ under omställningsfasen. Innovationen ger goda resultat och är redo att börja användas idag. 

Minskade utsläpp, sparad tid och lägre kostnader – byggbranschen tar sig ann mobila HVO-tankar  

Under två år har den mobila tankstationen varit placerad på bygget, 90 000 liter HVO-bränsle har tankats och resultaten är tydliga. 250 000 ton lägre CO2-utsläpp och lägre kostnader för byggentreprenörerna. En win-win lösning.   

Det har tidigare funnits en viss skepsis mot användandet av HVO-bränsle inom bygglogistiken vilket har grundats i det något dyrare priset på bränslet. Nu ser man dock en ändring i inställningen och användandet av HVO-bränsle inom byggbranschen. 

Efter de tydliga resultaten av projektet har fler byggentreprenörer och byggen tagit efter. Idag finns det 20 mobila HVO-tankar utplacerade på byggen runt om i landet och bolaget Energifabriken har startat dotterbolaget Flingo som fokuserar på att få ut mobila HVO-tankar till hela byggbranschen. Det här visar att byggbranschen vill ta sig an utmaningen att minska de fossila utsläppen i bygglogistiken, ifall lösningarna är lönsamma. 

Övriga deltagande organisationer: VTI, logistikia, Renall, Servistik, Almroths, RagnSells, Suez, Energifabriken, Peab, NCC, Sankt Kors, Stångåstaden, Hyresbostäder och Sveriges Byggindustrier.

 

Upptäck mer här: 

Fossilfri bygglogistik ikon

Fossilfri bygglogistik - förstidue

Förstudien studerade bygglogistiken i Norrköping och Linköping. För att minska CO2-emissionerna från byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter behövs stöd.