Hoppa till huvudinnehåll

Innovation och inspiration på Triple F Pitchevent

fredag, juni 4, 2021

Den 18 maj anordnade Triple F ett digitalt event där de bjöd in att pitcha ideer i syfte att skapa konkurrenskraftiga projektförslag som bidrar till omställningen mot nettonollutsläpp 2045. Förhoppningen med eventet var att utveckla idéer och mäkla samman partners och totalt presenterades nio spännande idéer.

-Årets utlysning fokuserar på långväga och regionala transporter – ett område där vi ser att det finns stor potential att bidra till omställningen! Att många vill dela med sig i tidiga tankar om projektidéer betyder mycket för att kunna skapa riktigt vassa projektidéer inför nästa år, säger Maria OscottTriple F.

Daniel Ekwall, Högskolan i Borås, pitchade en projektidé som fokuserar på  avfall och avfallstransporter. Projektidén syftar främst på klädavfall och  hur transporterna kan undvikas. Idéen bygger på Triple F-projektet Effektiva cirkulära flöden, CIRF.

För att ta hand om kläder och textiler krävs noggrann sortering – en del ska återanvändas direkt, en del ska återvinnas och en del brännas upp för  att bli energi. Idag samlas det in ca 37 300 ton per år där majoriteten  exporteras utomlands, vilket medför många transporter. 

Projektidén bygger på att skapa en transporteffektiv insamling för textilier  och genom det minska klimatpåverkan. Detta kan uppnås genom att  privatpersoner sorterar textilier ordentligt, men även genom att få upp  fyllningsgraderna i transporterna. 

- Insamlingsgraden av textilier kommer att öka i och med det nya EU  direktivet om separat insamling 2025. Detta kommer i sin tur medföra ett  ökad transportbehov och det är viktigt att se över hur logistiklösningar ska utformas så att målen om en ökad cirkuläritet av textilier och ett fossilfritt transportsystem går i synk, säger Daniel Ekwall.

Susanne StenbergRISE, presenterade en idé om policyskapande för långdistanstransporter med tanken att hitta samarbetspartners och skapa ett konsortium.

Fokus är att nå kostnadseffektiva och hållbara transporter. Målet är att det ska vara lönsamt att ställa om till ett fossilfritt samhället. Projektet vill ta  fram en metod för beslutsunderlag där det går att räkna ut hur investeringar kan skapa mest samhällsnytta.

– Det är viktigt att analysera och se till att pengarna används så  klimateffektivt som möjligt. Vilken av flera alternativa transporter har t.ex. störst effekt för den nödvändiga minskningen av CO2-utsläpp? säger Susanne Stenberg.

RISE söker partners till projektet för att se på och arbeta utifrån deras  existerande fall för att få förståelse för vilken typ av beslutsstöd som  behövs och vad organisationer står inför.

Dagen avslutades av key note speakers Rein Jüriado och Magnus Lindgren från Trafikverket. Rein Jüriado presenterade inriktningsunderlaget för den långsiktiga transportplaneringsprocessen, och Magnus Lindgren de två  regeringsuppdrag som gjorts med fokus på elektrifierade tunga transporter.

– Det här var en bra start på diskussionerna om projektidéer inför nästa ansökningsomgång - flera idéer skulle kunna utvecklas till att bli starka projekt inom programmet. Men, vi ser också fram emot att höra många fler från konsortiet – jag vill verkligen uppmuntra till att höra av sig till oss i programledningen för att bolla idéer och tankar, avslutar Maria Oscott.

Triple F Vårkonferens. Sofia Löfstrand introducerar dagen

Ta del av Triple Fs Vårkonferens i efterhand

2022-05-13
Den 28 april anordnades Triple Fs vårkonferens på Tändstisckspalatset i fysiskt format för första gången sen pandemins start – nu kan du som missade konferensen ta del av presentationerna.
Grönt frodigt träd nedifrån

Bidra till omställningen – sök projekt inom Triple F

2022-05-06
Nu är våra utlysningar öppna! Du som har en innovativ idé som kan bidra till godstransportsektorns omställning kan söka finansiering för strategiska förstudier och inom vår ordinarie utlysning.
Sofia Löfstrand på bild, ler mot kameran, bakgrunden är i oskärpa men mysigt belyst

Sofia Löfstrand blir ny programföreståndare för Triple F

2022-02-03
– Jag ser fram emot att driva Triple F framåt tillsammans med våra samarbetspartners. Programmet är nu etablerat och inne i en genomförandefas där fokus är att leverera resultat i projekten och starta...
Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd på Science Week

Nu kan du se Triple F på Science Week i efterhand

2022-02-03
Den 2 februari presenterades Triple F-projektet Elektrifierade transporter Stockholm Syd under Science Week. I projektet undersöker hur man kan åstadkomma affärsmässiga elektrifierade transporter här...
Truck

Eldrivna livmedeltransporter för sistamilen-leveranser

2022-02-02
För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del.