Hoppa till huvudinnehåll

Inge Vierth presenterade Triple F på finsk Transportkonferens

fredag, maj 29, 2020

Som enda internationella talare inbjöds Inge Vierth, VTI och policyansvarig i Triple F till det finska Transport- och kommunikationsdepartementets konferens.

Konferensen "Roadmap for Fossil-Free Transport" den 28e maj handlade om Finlands mål att halvera utsläpp av växthusgaser från inrikestrafik till år 2030 och nå nollutsläpp till år 2045. Utgångspunkten i konferensen var att samarbete är nyckeln till ökad energieffektivitet i godstransporter och därmed minskat koldioxidutsläpp. 

Inge presenterade "Medel för fossilfria godstransporter i Sverige" och berättade om Sveriges klimatmål och -initiativ där bland annat Triple F spelar en viktig roll inom forskning och innovation. Inge beskrev Triple F's resultat i projekt hittills och vilka utmaningar som finns. 

Alternativa drivmedel blev fokus på frågorna till Inge efter presentationen.