Hoppa till huvudinnehåll

Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

onsdag, december 1, 2021

Landshövding Helene Hellmark Knutsson tillträder som ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F. Det är Trafikverkets satsning, som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet, och Lindholmen Science Park är värd för programmet.

Helene Hellmark Knutsson är Landshövding i Västerbottens län och var tidigare minister för högre utbildning och forskning samt vice ordförande i näringsutskottet. Genom positionen kommer Helene Hellmark Knutsson delta i det innovativa arbetet med omställningen och det konkreta målet att bidra till nollutsläpp av koldioxid från godstransporter till 2045.

Samarbete kring långsiktig hållbarhet och ett bra innovationssamverkan är en förutsättning för att klara omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem, säger Helene Hellmark Knutsson.

Helene kommer att tillföra erfarenheter av innovationssamarbete och samordning av hållbarhetsutveckling, säger Nicklas Blidberg, programföreståndare Triple F på Lindholmen Science Park. Det känns roligt att välkomna Helene till Triple F när programmet är i en spännande fas, där vi har initierat projekt för 83 miljoner kronor som nu börjar omsättas i faktiska resultat, avslutar Nicklas Blidberg.

Helene Hellmark Knutsson efterträder Elisabeth Nilsson som suttit på posten sedan programmet startade 2018.

För frågor, kontakta:
Sofia Löfstrand, programföreståndare Triple F, +46 (0) 70-877 37 49 sofia.lofstrand@lindholmen.se

Bakgrund
För att åstadkomma en snabb omställning, som inte försämrar Sveriges konkurrenskraft, behövs en satsning som bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn med godstransportsystemets funktionalitet i fokus. Utmaningarna för godstransportsektorn ser dessutom olika ut i olika branscher och regioner. Det krävs således en gemensam målbild, ett starkt samarbete mellan samtliga relevanta aktörer, ett systematiskt arbete baserat på vetenskaplig grund och ett starkt ledarskap för att förverkliga planerna.

Om oss:
Triple F vid Lindholmen Science Park är Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är aktörsövergripande samverkan och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål.