Hoppa till huvudinnehåll

Fyra bidrag vidare i Fossil Free Freight Challenge 2023 – se de tävlande koncepten

fredag, mars 24, 2023

Nya sätt att använda fraktdata och AI, nya lösningar för RoRo-omlastning av gods och nya verktyg för drönartransporter. Det är kärnan i de bidrag som går vidare i Fossil Free Freight Challenge 2023, med målet att driva på utvecklingen av ett transporteffektivt och fossilfritt transportsystem. 

Logotyperna för de organisationer var bidrag nominerats i Fossil Free Freight Challenge 2023, på en container med en glödlampa målad på.

Juryn har nu utsett de tävlingsbidrag som går vidare i Fossil Free Freight Challenge 2023. Tävlingen syftar till att främja utvecklandet av affärslösningar för ökad fyllnadsgrad, incitament för delning av data för snabbare digitalisering i godstransportsektorn och cirkulära angreppssätt. Alla inskickade bidrag har också utvärderats efter hur de kan bidra till minskade CO2-utsläpp, möjligheter att skalas upp, innovationshöjd och möjligheter på systemnivå. Och nu har fyra bidrag valts ut till att gå vidare i tävlingen! 

– Vi valde ut fyra bidrag som alla har relevanta och intressanta idéer kopplat till utmaningarna i tävlingen. Det ska bli riktigt spännande att lära känna teamen, deras innovationer och se hur vi kan hjälpa dem utvecklas på bästa sätt! säger Patrik Klintbom, juryns ordförande. 

De fyra bidrag som går vidare är: 

Forloop 

Forloop erbjuder en SaaS-lösning (Software as a Service) som konsoliderar olika fraktdata. Lösningen gör det möjligt att öka fyllnadsgraden genom att effektivisera och ta bort manuella steg i sälj- och bokningsprocesserna för transporter. Bland annat används AI i deras modell. 

Forloop hjälper transportägarna att: 

  • Integrera och förena all data över fraktkedjan (bland annat ERP, TMS och sensordata), för att identifiera ledig kapacitet
  • Hitta matchande last och fler kunder längs rutten 
  • Automatisera bokningsprocessen genom genererade rapporter och uppsökande verksamhet 

Juryns motivering 
Ett intressant koncept som tar med en ny komponent med AI. Det blir intressant att utveckla potentialen av detta och se om det nya angreppssättet kan låsa upp tidigare hinder i liknande modeller/koncept.
 

Läs mer om Forloop här 

Tructric 

Tructric gör kombitrafik till ett konkurrenskraftigt alternativ genom att tillhandahålla effektiv och sömlös omlastning för alla typer av semi-trailers. I deras modell föreslås en ny horisontell RoRo-lastningsteknik, där en trailer lastas på en järnvägsvagn genom assisterad precisionskörning med en dragbil eller terminaltruck som vrids 90 grader mot släpet vid lastning.  

Systemet inkluderar en assistans-/körprogramvara kopplad till en databas med fordonsspecifika data. Mjukvaran är också ansluten till ett sensorsystem för att mäta trailerns position och för att förse förare eller dragbil/terminaltruck med manövreringsinstruktioner. Systemet inkluderar också en plan järnvägsvagn för att stödja och säkra släpet under lastning och transport.   

Juryns motivering 
Bidraget adresserar utmaningarna i tävlingen väl och möjligheterna är stora. Det blir intressant att se hur vidareutvecklingen av problemlösning och kopplingen till järnvägen formas.
 

Läs mer om Tructric här 

Stop.Sending.Air. with Skrym 

I genomsnitt är 50 procent av alla skickade paket bara luft. Utöver det finns det också ett övergripande problem med låg fyllnadsgrad i fordonen som fraktar de halvfyllda lådorna. Problemet beror på att företag saknar verktyg för att skapa transparens genom hela försörjningskedjan och oförmåga att använda de redan befintliga datapunkterna. 

Skrym-konceptet bygger på insamling av tillgängliga datapunkter, som produkt- och förpackningsdimensioner och att bearbeta dessa genom molnlagrade algoritmer, för att optimera förpackningsmetoder som resulterar i en minskning av luftöverskott vid transport. Minskningen av överskottsluft i kollin leder till minskade CO2-utsläpp och en ökad fyllnadsgrad leder också till en minskning av kostnaderna för e-handlare 

Juryns motivering 
Lösningen adresserar ett stort problem i transportbranschen och kopplar väl an till utmaningarna i tävlingen. Det finns även stor relevans för idén utanför e-handel.
 

Läs mer om Skrym här 

Theseus box 

Projektet syftar till att utveckla en standardiserad, biologiskt nedbrytbar behållare för drönarleverans av förpackningar av olika storlekar (upp till 15 kg). Drönarleveranser i stor skala är i sin linda, men de senaste testerna i Sverige visar mycket på stor potential, samtidigt som regleringar gradvis håller på att anpassas. 

För att uppnå interoperabilitet mellan fraktleverantörer behövs dock containrar som fungerar med olika drönartyper (fixed wing, VTOL och multicopter). Dessutom måste förpackningen vara interoperabel med logistikleverantörer och som sömlöst kan passa in i lastbilar och lager, såväl som drönare. Detta avser Theseus lösa. 

Juryns motivering 
Intressant lösning och ett nytt område med framtagning av drönarnas "lastpall". Det blir spännande att se hur lösningen kan komplettera och utveckla drönare som transportslag.
 

Läs mer om företaget bakom idén, Katla, här 

 

Under Triple F:s vårkonferens den 20 april kommer de fyra bidragen att presentera sina koncept. Missa inte att anmäla er till det eventet för att få reda på mer om bidragen och mycket mer!