Hoppa till huvudinnehåll

Eldrivna livmedeltransporter för sistamilen-leveranser

onsdag, februari 2, 2022

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler svenskar e-handlar sin mat på nätet. Projektet E-DEL har testat nya lösningar där eldrivna kylbilar används för leverans av mat i urbana miljöer.

Truck

Projektet E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon har utvärderat hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras. Projektet, som finansierats av Triple F, har involverat en tvärfunktionell projektgrupp bestående av Chalmers IndustriteknikGordon DeliveryE-Tron ABCoop Sverige ABCastellum och Stockholms stad.

Praktiska tester med fordonsprototyp

Projektet E-DEL visar att elfordon är ett lämpligt alternativ till fossilberoende fordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter då en obruten kylkedja måste säkerställas. I projektet har ett fordon från E-Tron testats. Fordonet, som idag ägs av Gordon Delivery, har ett aktivt kylsystem.