Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Brett forsknings- och innovationsprogram ska göra godstransporter fossilfria

Nu kraftsamlar Sverige för att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken – genom ett brett innovationsarbete fram till år 2030 där akademi, institut, industri och myndigheter samverkar.
Skog

– Transportsektorns omställning är en nyckel för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål, säger Maria Oscott som blir programföreståndare och samordnare av det breda samarbetet från Lindholmen Science Park i Göteborg. Den här satsningen är stor – men utmaningarna är ännu större.

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030.

Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem. Där är akademin, institut, näringslivet och offentliga samhällsaktörer engagerade i en rad projekt de närmaste tolv åren.

Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner kronor – programmet som ligger i linje med den nationella godstransportstrategi regeringen lade fram i juni. Efter hand kommer programmet att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som finansiärer.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:

  • Ett mer transporteffektivt samhälle.
  • Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
  • Ökad andel förnybara drivmedel.

– Långsiktigheten och vår breda samverkan – den kombinationen ger oss goda förutsättningar att åstadkomma en omställning till en fossilfri godstransportsektor och samtidigt bidra till att Sveriges konkurrenskraft ökar, säger Maria Oscott. Vi har haft ett bra lagarbete mellan alla aktörer i förberedelserna av det vi nu sjösätter.

Programmet Triple F har arbetats fram i bred konsortiesamverkan under ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park och Sveriges två största forskningsinstitut inom transportforskning, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden).

– I konsortiet finns Sveriges främsta experter inom godstransportområdet, säger Jenny Karlsson, VTI, en av forskningsledarna i programmet. Andan i det förberedande arbetet har varit visionär och vi ser fram emot att nu göra skillnad.

Patrik Klintbom, forskningsledare inom programmet på RISE, tillägger:

– Det kommer krävas en mångfacetterad och koordinerad satsning på forskning och innovation för att klara den utmaning vi står inför. Vi på RISE är väldigt glada att få förtroendet att driva Triple-F tillsammans med CLOSER och VTI och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Trafikverket och alla partners.

Programmets styrelseordförande är Elisabeth Nilsson, avgående landshövding i Östergötland och tidigare med en lång karriär i näringslivet, bland annat som VD för Jernkontoret.

– Det är glädjande att bli en del i detta kreativa samarbete som är nödvändigt för att skapa kunskap inför omställningen av hela godstransportsektorn, säger hon. 

Fakta om Triple F – det breda innovationsprogrammet som ska göra godstransporter fossilfria

Bakgrund: Transportsektorns omställning till fossilfrihet är en viktig del i Sveriges mål om att vara fossilfritt. Innovationsprogrammet Triple F – Fossil Free Freight – kraftsamlar svensk kompetens för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria godstransporter och skapar en konkurrensneutral arena för tvärdisciplinär samverkan.

Finansiering: Trafikverket finansierar programmet med 290 miljoner kronor över 12 år. Näringslivet och samhällsaktörer kommer att medfinansiera innovationsprojekt inom programmet med cirka 100 miljoner kronor. Programmet har som mål att öka extern finansiering över tid och på så sätt växa betydligt inom tidsramen.

Mål: Triple F ska genom forskning, utveckling och demonstration konkret bidra till godstransportsektorns omställning till fossilfrihet. Bland annat kommer 21 doktorander att utexamineras inom ramen för programmet. 

Partners: Programmet är uppbyggt med en programledning från CLOSER/Lindholmen Science Park, VTI och RISE som leder utveckling inom Teknik, Logistik och Policy. Konsortiet är sammansatt av ett 50-tal aktörer från varuägare, transportörer, offentliga aktörer, högskolor och universitet, institut och övriga som alla har en hög ambition att tillsammans göra skillnad.

Mer information:
Maria Oscott, programföreståndare för Triple F, 0725-788 774, maria.oscott@lindholmen.se