Hoppa till huvudinnehåll

Bidra till omställningen – sök projekt inom Triple F

fredag, maj 6, 2022

Nu är våra utlysningar öppna! Du som har en innovativ idé som kan bidra till godstransportsektorns omställning kan söka finansiering för strategiska förstudier och inom vår ordinarie utlysning. 

Grönt frodigt träd nedifrån

En strategisk förstudie ska komplettera ett eller flera projekt som pågår inom programmet, du kan påbörja din ansökan genom att kontakta Triple Fs programledning. Deadline för strategiska förstudier är 15 juni.

Inom den ordinarie utlysningen kan du söka tre olika typer av projekt: forskning-och innovationsprojekt, doktorandprojekt och förstudier. Fokus för denna utlysning är idéer som svarar på en av våra utmaningar och deadline är 1 oktober.

Våra utmaningar

Ett mer transporteffektivt samhälle

Inom denna utmaning hittar vi dels lösningar som minskar behovet av godstransporter, dels åtgärder som ska minska själva transportsträckan som gods måste transporteras.

Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon

Här ingår åtgärder som syftar till överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag, men även att använda mer energieffektiva fordon och farkoster inom ett trafikslag.

Skifte till förnybara drivmedel

Här ingår att hitta lösningar för att möjliggöra en fossilfri energiförsörjning.  Lösningarna kan handla om användandet av policyer för att underlätta ett skifte men även att titta på lösningar på hur förnybara drivmedel kan implementeras i godstransportsystemet.

– Vi har många spännande projekt som pågår inom Triple F och bidrar i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. Samtidigt ser vi att fler behöver engagera sig för att nå detta utmanande mål. Därför är fokus nu att utöka samarbeten i hela Sverige, med akademi, industri och samhälle från norr till söder. Så, vill du veta mer om hur du kan ansöka om projekt och bli en del av Triple F, hör av dig till oss! Säger programföreståndare Sofia Löfstrand.