Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2020.3.2.32 Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar

Ellastbilar med batterier har ofta avfärdats som olämpliga för längre avstånd, men prisreduktionen på batterier och möjlighet för snabbladdning gör dem nu lämpliga även för långväga transporter. Detta projekt skall svara på hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.

Projektet handlar om hur man kan elektrifiera tunga lastbilar som skall köra medellånga och långa sträckor. Det tar ett övergripande systemperspektiv på lastbilarnas batteridimension, laddarnas effekt och placering samt transportuppdragets planering.

Genom att utveckla analysmetoder och använda dem på olika typer av transportuppdrag så kommer projektet kunna visa vilka nischer som är lämpliga att börja elektrifiera och vad som krävs av publika laddare för att elektrifieringen skall komma igång. Vi tror att projektet kommer hitta kostnadseffektiva systemlösningar för flera olika kategorier av långväga transporter och att de lösningarna kommer göra att åkerier lättare kommer våga växla till ellastbilar. Systemförståelsen som byggs upp gör även att de som skall bygga laddare får en minskad risk och lättare kan ta fram utbyggnadsstrategier som passar även för lastbilar.

Chalmers Tekniska Högskola
Kontakt: Anders Grauers