Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2020.3.2.16 Elektrifierade transporter Stockholm Syd

I Södertälje och Nykvarns kommuner pågår utvecklingen av ett stort logistikområde på ca 1000 ha, Almnäs/Mörby, som ligger i anslutning till E20 och ca 30 km från Stockholm. Det finns ett stort intresse för etableringar i området och kommunerna vill att området ska få en hållbar inriktning.

 

För att reducera effekterna av den tillkommande vägtrafiken har Trafikverket tillsammans med Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Södertälje hamn genomfört en åtgärdsvalsstudie. En prioriterad åtgärd i åtgärdsvalsstudien var att möjliggöra elektrifierade hub2hub-transporter till och från logistikområdet och hamnen för att bidra till en hållbar utveckling av området.

Detta projekt är en fördjupning av den idén om hur hub2hub-transporterna kan elektrifieras. Projektet kommer att utgå från de lokala förutsättningarna och undersöka olika tänkbara alternativ för elektrifiering av transporter mellan logistikområdet och Södertälje hamn samt Igelstaverket (kraftvärmeverket) som ligger i närheten.

De olika alternativen kommer att analyseras dels lokalt, dels genom att föreslå möjligheter för uppskalning och implementering på längre hub2hub-sträckor på andra platser i Sverige. Projektet är ett triple-helix samarbete mellan 16 aktörer och syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.

Projektet kommer att leverera en kravspecifikation vad gäller infrastruktur, elförsörjning och energibehov, tillhandahålla data, policy och affärsmodeller samt förslag på finansieringsalternativ.

PM Delleverans 1 finns här och bilaga till PM hittar du här  

SWECO
Kontakt: Johan Johansson

Delrapport AP1 och AP2