Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2020.3.2.6 E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

Projektet undersöker hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras genom att identifiera utmaningar kopplade till logistiksystem, infrastruktur och teknik. Baserat på detta kommer en lösning tas fram genom en systemansats som beaktar alla de tre komponenterna.

 

Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att "göra rätt från början" innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de temperaturkänsliga produkterna. Batterier för lätta lastbilar är tunga, men för lätta lastbilar med kylanordningar är batterierna ännu tyngre. Lager för de stora e-handelsleverantörerna byggs idag utanför de större städerna i Sverige. Det innebär att elfordonen har långt ifrån tillräcklig batterikapacitet för att kunna klara leverans från lager till kunder utan att laddas under färd. Det begränsar lastkapaciteten och innebär i sin tur att omlastningscentraler måste användas för att byta från större fordon till leveransfordon. 

Alla dessa aspekter gör att för att lyckas med e-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon så krävs det ett systemperspektiv. Det är viktigt att samtidigt beakta tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) samt logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav osv.) Därför är projektets syfte att genom att samtidigt beakta dessa aspekter undersöka hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras. När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Chalmers Industriteknik
Kontakt: Jessica Wehner