Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förnybara drivmedel i EU

EU har som mål att minst 10 % av drivmedlen i varje land ska vara förnybara till år 2020 (Europaparlamentarets och rådets direktiv 2009/28/EG). Data från Eurostat (2019) visar att Sveriges andel av förnybara drivmedel inom transportsektorn år 2017 var 32,1 %, vilket är långt över både målet och EU28:s genomsnitt på 7,4 %, se Figur 47. Observera att Eurostats (2019) siffror är högre än Energimyndighetens (2019a): 27,2 % med och 23,4 % utan förnybartdirektivets beräkningsmetod.