Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Användning av el och diesel för järnväg

Den totala elanvändningen för järnvägstransporter har mellan 2010 och 2018 ökat med cirka 10,9 %. Elanvändningen för persontrafik har ökat med cirka 27,5 % och användningen för godstrafik har minskat med cirka 11,8 %. Den totala dieselanvändningen har mellan 2010 och 2018 minskat med cirka 26,6 %,. Godstrafiken har minskat sitt dieselanvändande mest, med cirka 29,3 %, medan persontrafiken har minskat sitt användande med cirka 19,8 %. Mellan 2017 och 2018 ökade dieselanvändningen för både person- och godstrafik.