Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förnybar energi transportsektorn

Utan förnybartdirektivets beräkningsmetod var andelen förnybar energi för inrikes transporter 23,4 % år 2017, jämfört med 6,9 % år 2010. HVO stod år 2017 för 15,4 % av den förnybara energin och är både det vanligaste förnybara drivmedlet och den typ av förnybar energi som ökat mest i den svenska transportsektorn över tidsperioden. Enligt Energimyndigheten (2019a) kan ökningen förklaras av en ökad användning i bussar och lastbilar, samt genom inblandning av HVO i fossil diesel. En mer detaljerad beskrivning av HVO och dess påverkan på växthusgasutsläppen finns i faktarutan i slutet av detta avsnitt. Användandet av förnybar el inkluderar i figuren endast elanvändning av järnvägstrafik då det saknas officiell statistik över elanvändning i vägfordon (Energimyndigheten, 2019a).