Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förnybar energi hela ekonomin

Användandet av fossila bränslen (olja, kol och naturgas/stadsgas) i förhållande till totalt använd energi presenteras i figuren för olika sektorer. Transportsektorn har en av de högsta andelarna av fossila bränslen, men det är samtidigt den sektorn som snabbast har ställt om till andra alternativ. År 2010 bestod 89,9 % av den totala använda energin inom transportsektorn av fossila bränslen, men 2016 hade andelen minskat till 66,7 %. Mellan 2016 och 2017 ökade dock andelen fossila bränslen inom transportsektorn och 2017 bestod 75,4 % av den totala använda energin inom transportsektorn av fossila bränslen. Enligt Energimyndigheten (2019a) kan minskningen över tid förklaras av satsningar på alternativa drivmedel samt en hög beskattning av fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen har minskat även för övriga sektorer i Figur 51, med undantag för byggsektorn som har ökat sitt användande något. Som framgår av figuren har minskningen dock varit betydligt mindre än för transportsektorn.