Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Måluppfyllelse för inrikes transporter. Faktisk utveckling samt nödvändig utsläppsminskning för att nå -70% målet.

Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp för inrikes person- och godstransporter mellan 2010 och 2017 kombinerat med den nödvändiga utsläppsminskningen för att nå 2030-målet. o

Om växthusgasutsläppen skulle minska linjärt mellan 2010 och 2030 och precis nå målet om minus 70% växthusgasutsläpp skulle de faktiska utsläppen behöva följa den gråa prickade linjen. Som framgår av figuren har växthusgasutsläppen periodvis minskat i en snabbare takt och periodvis i en långsammare takt. År 2017 hade växthusgasutsläppen minskat med 18,3% vilket kan jämföras med den snabbare utsläppsminskning om 24,5% som skulle vara nödvändig för en linjär minskning mellan 2010 och 2030. Växthusgasutsläppen från inrikes person- och godstransporter behöver därför minska i en något snabbare takt framöver för att nå målen. Från utsläppsnivån 2017 behöver transportsektorn minska sina utsläpp med 3,98 procentenheter om året, jämfört med den takt om 3,5 procentenheter om året som ursprungligen behövdes för att utsläppen skulle minska linjärt till 2030 från 2010. Givetvis behöver utsläppsminskningen inte ske linjärt för att målen ska nås till 2030, utan olika åtgärder kan ha olika stora påverkan på utsläppen och kan komma att ha sin effekt tidigt eller sent under perioden fram till 2030.