Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Övergripande indikatorer

Det här avsnittet presenterar indikatorer för utvecklingen av växthusgasutsläpp sedan 2010. Det främsta syftet med kapitlet är att ge en övergripande bild av de svenska växthusgasutsläppen och att ge en referenspunkt gentemot godstransportsektorn, vilket är den sektor som är central för Triple F.