Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Jämförelse av växthusgasutsläpp från transporter mellan Sverige och EU28

Figuren visar hur växthusgasutsläppen från person- och godstransporter har utvecklats i Sverige jämfört med EU28 mellan 2010 och 2017. Som framgår i figuren har Sveriges växthusgasutsläpp från transportsektorn minskat mer än för EU28 totalt. År 2017 hade växthusgasutsläppen från transportsektorn i Sverige minskat med 18,6% jämfört med EU28 där utsläppen hade ökat med 0,9 % sen 2010. Siffrorna för Sveriges utsläpp från EEA:s (2019) databas skiljer sig något jämfört med SCB:s (2019a) statistik som istället visar att växthusgasutsläppen från den inrikes transportsektorn har minskat med 18,3% mellan 2010 och 2017.