Hoppa till huvudinnehåll

Trafikverkets årliga Forsknings- och innovationsdag 2022

-
Online

Trafikverket bjuder för tionde gången in till en forsknings- och innovationsdag under temat Forskningens betydelse för transportinfrastrukturens utveckling. Under denna tionde dagen bjuds det även på tilllbakablickar och framtidsspaningar. 

Arrangeras av: 
Trafikverket
Stort träd i mörk skog

Forskning och innovation har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till minskade klimatutsläpp, förbättrad folkhälsa, gynna social inkludering, öka trafiksäkerheten och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning. Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, korsbefruktas olika forskningsfält och ta fram nya lösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.