Hoppa till huvudinnehåll

Workshop 1, Triple F utvecklingsplan

Lindholmen Science Park´s Stockholmskontor, Drottninggatan 33, Stockholm

Detta är en inbjudan till konsortiemedlemmar inom Triple F att bidra till arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för fortsatt prioritering och färdplan framåt inom programmet.

Arrangeras av: 
Triple F

Inom Triple F pågår fem etableringsprojekt under de två första åren av programmet, för att sätta basen och ramarna för programmet på ett bra sätt. Ett av dessa projekt är Utvecklingsplanen. Den ska utgöra en typ av färdplan och blir då givetvis viktig som grund för prioriteringar av projekt. Till denna första workshop kommer vi att presentera hur vi strukturerat arbetet så här långt, berätta vad målet för året är, diskutera innehållet med er som deltar samt göra en första backcastingövning gentemot målen. Inbjudna till denna workshop är huvudkontakter för partners inom Triple F, samt ett antal identifierade nyckelpersoner utanför konsortiet.

Presentation av arbetet med att ta fram utvecklingsplan för Triple F samt av det första etableringsprojektet

Maria Oscott, Hannes Lindkvist, Inge Vierth och Yvonne Andersson-Sköld.

Erfarenheter från våra grannländer

Niels Buus Kristensen, TOI

 

Ansvarig: Maria Oscott

Läs mer och anmäl dig här

För mer information och frågor, kontakta Maria Oscott