Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pitch-event för projektidéer inom TripleF

25 februari 2019 10:00 till 26 februari 2019 12:00
KTH-området Stockholm
Under två dagar i februari skapar vi en möjlighet att nätverka och diskutera projektidéer inom konsortiet. För att inspirera till idégenerering har vi bjudit in några representanter från samhälle och näringsliv som beskriver sina utmaningar när det gäller att minska CO2 för godstransporter - detta kommer att inleda måndagen.

Här hittar du presentationer från eventet:

10:00 Välkomna! Introduktion till projektansökningar inom Triple F

10:30 Trafikverkets största utmaningar för att nå fossilfrihet för godstransporter - Håkan Johansson, Trafikverket

10:50 Stålindustrins största utmaningar för att nå fossilfrihet för godstransporter - Bo-Erik Pers, Jernkontoret

11:10 Skogsindustrins största utmaningar för att nå fossilfrihet för godstransporter: Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Karin Tormalm, Skogsindustrierna

11:30 Diskussion om utmaningar

11:50 Projektidé: Digitalisering och informationsutbyte som möjliggörare för energieffektivisering i multimodala transportnoder - Göran Rudbeck, Sjöfartsverket och Olof Johansson, Trafikverket

12:00 LUNCH

13:00 Utmaning: Introduktion av förnybara bränslen inom sjöfarten - Sebastian Bäckström, IVL

13:10 Utmaning: Develop decision support for- and knowledge about which parts of the road network to electrify to maximize the network´s charging utility - Gyözö Gidofalvi, KTH

13:20 Utmaning: Skapa medvetenhet och delaktighet på kommunnivå när det gäller HCT - Jerker Sjögren

13:30 Diskussion om utmaningar

13:50 Projektidé: Förslag doktorandprojekt: Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till fossilfria godstransporter - Kajsa Hulthén, Chalmers

14:00 Projektidé: Energiförbrukningen för en transport beror inte bara på avståndet, utan även på vägegenskaperna - Daniel Noreland, Skogforsk

14:10 Projektidé: Att sänka energiåtgången för virkesfordon med hjälp av förbättrad aerodynamik - Henrik von Hofsten, Skogforsk

14:20 Projektidé: Fungerar en förbättrad aerodynamisk utformning av fordon i praktiken? - Jonas Eriksson, CLOSER

14:30 Projektidé: Planering av ny industritomt - Maria Öberg, LTU

14:40 Projektidé: Användning av eldrivna distributionsbilar i stadsmiljö - Björn Samuelsson, LTU

14:50 Projektidé: Distribution av varor och post till/från hushåll och butiker med rörpost - Sten Wandel, LU

15:00 Bensträckare och kaffe

15:20 Projektidé: Med hjälp av digitalisering och uppkoppling snabbare uppnå ambitionen om fossilfria städer - Hannes Lindkvist, CLOSER

15:30 Projektidé: Regionallogistik med järnväg som bas - Behzad Kordnejad, KTH

15:40 Projektidé: Wet n Dry Transport: ett trailerbaserat godstransportkoncept för dörr till dörrtransport av flytande och torrt gods, Gösta Johnsson

15:50 Projektidé: NTM Calc som verktyg för att förenkla, förbättra verifieringen av framsteg för företag och andra organisationer - Magnus Swahn, NTM

16:00 Projektidé: Rambolls projektidéer för transportsektorns omställning - Wiktor Szydarowski, Ramboll

16:10 Söker projekt: Jag är specialiserad ionm mätteknik och dynamiska mätningar av tryck i synnerhet. Söker partners till projekt rörande motorstyrning vid förbränning av biobränslen. Är även pigg på projekt rörande onlinemätning av energiinnehåll i bränslen - Gustav Jonsson, RISE

16:20 Avrundning och tid för allmän diskussion

16:30-17:30 Nätverkande och enklare tilltugg!

Arrangeras av Triple F.