Hoppa till huvudinnehåll

Doktorandprojekt

Nästa rapporteringsomgång är 12 augusti.

Övergripande

Projekt

Beskriv vad som är det viktigaste som hänt i projektet för tidsperioden - framsteg och resultat? Några hinder som uppstått och finns det en plan för att hantera dem?
Att nyttiggöra är att överföra kunskap, beskriv kortfattat aktiviteter som genomförs för att resultat och annan kunskap som kommit fram i ert projekt, ska komma samhället till gagn och bidra till omställningen.
Använd det excelark ni har pågående för projektet och komplettera inför denna rapportering
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: xls, xlsx.
Standardmall från ert Universitet/Högskola är godkänt. Ladda upp en beskrivning av status på doktorandarbetet samt plan framåt.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx.
PM ska på ett populärvetenskapligt sätt beskriva de huvudsakliga bidragen och resultaten hittills i doktorandprojektet på 1-2 sidor. Använd våra mallar.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx.
Har projektet en planerad leverans för perioden så laddas den upp här, avser främst delleverans och slutrapport. Använd våra rapportmallar.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx.

Har du frågor om rapporteringen?