Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Systemövergripande uppföljning

Sverige har målsättningen att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) med 70% till 2030 jämfört med 2010 samt att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären till 2045 (för hela ekonomin). Den Systemövergripande uppföljningen inom Triple F har som syfte att följa upp hur godstransportsektorn närmar sig 2030-målet. Vidare syftar den till att användas som underlag till urvalet av framtida forskningsprojekt inom och utom Triple F. I rapporten och här redovisas ett flertal indikatorer över bland annat godstransportsektorns växthusgasutsläpp och transportarbete, samt vad som kan ha bidragit till denna utveckling.

Utsläppsminskningarna som redovisas här bör tolkas med försiktighet då det finns en viss problematik med att "bryta ut" transportsektorns växthusgasutsläpp från den totala ekonomins. Exempelvis bokförs inte biodrivmedels växthusgasutsläpp i transportsektorn utan istället i markanvändningssektorn (eller något annat lands markanvändningssektor). Detta indikerar att transportsektorn orsakar mer växthusgasutsläpp än vad som presenteras i indikatorerna i denna rapport.

Rapporter

 • Systemövergripande uppföljning 2020

  Publicerad den 13 november 2020

  Den Systemövergripande uppföljningen har målsättningen att skapa en ram som aktörer inom och utanför Triple F kan referera till, dvs. ta fram ett uppföljningssystem som beskriver om/hur inrikes godstransporter (exklusive flyg) närmar sig det svenska klimatmålet för transportsektorn om minus 70% lägre utsläpp av växthusgaser år 2030 jämfört med 2010. Projektet ska även tydliggöra metodproblem och hitta luckor i statistiken samt göra avstämningar mot andra uppföljningar och prognoser. Första uppföljningen togs fram 2019 och planen är att uppdatera den varje år.

  Visa (pdf 1.33 MB)
 • Systemövergripande uppföljning 2019

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.92 MB)