Hoppa till huvudinnehåll

Triple F - Fossil Free Freight

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är gränsöverskridande samarbete och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp enligt uppsatta mål.

Triple F - en långsiktig och hållbar satsning!

Vill du bidra till omställningen? Missa inte våra utlysningar!

Bli en del av vårt nätverk som driver omställningen

Lush forest
Porträttbild på Jorge Gutierrez och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Ny licentiatuppsats om utmaningar med att implementera batterielektriska lastbilar

Hur ser utmaningarna för åkerier och fordonstillverkare ut när det kommer till att implementera tunga elektriska fordon? Detta forskar Triple F-finansierade doktoranden Jorge Gutierrez om och nyligen så publicerades hans licentatuppsats. Så vilka är Jorges viktigaste resultat och insikter? Det och mer hittar du här. Stort grattis till denna milstolpe, Jorge!
Kombinerad bild med illustration av projektet Modig Teck och porträttbild av Robert Klar.

Ny licentiatuppsats med fokus på digitala tvillingars potential för att öka energieffektiviteten i hamnar

Robert Klar är en av Triple F:s doktorander och nyligen så publicerade han sin licentiatuppsats. I den fokuserar han på hur arbetet i hamnar kan bli mer energieffektivt med hjälp av digitala tvillingar. Så vilka var Roberts huvudsakliga lärdomar och vad vill han se vidare forskning på? Detta och mer hittar du här! Stort grattis till denna milstolpe, Robert!
Elmira Parviziomran och en illustration för det projekt hon arbetar inom.

Ny doktorsavhandling med fokus på transportsystemets omställning och finansiering

Elmira Parviziomran är den första inom Triple F:s doktorandprogram som disputerat och därmed tituleras doktor. I hennes avhandling utforskas kostnaderna och finansieringen av vägtransportsektorns övergång till hållbara alternativ och bland annat identifierat kostnadsvariabler som tidigare har förbisetts. Så vilka är Elmiras största takeaways och vad skulle hon vilja att det forskas vidare om?

Vilka är de största utmaningarna för omställningen?

Ett mer transporteffektivt samhälle

Inom denna utmaning hittar vi dels lösningar som minskar behovet av godstransporter, dels åtgärder som ska minska själva transportsträckan som gods måste transporteras.

Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon

Här ingår åtgärder som syftar till överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag, men även att använda mer energieffektiva fordon och farkoster inom ett trafikslag.

Skifte till förnybara drivmedel

Här ingår att hitta lösningar för att möjliggöra en fossilfri energiförsörjning.  Lösningarna kan handla om användandet av policyer för att underlätta ett skifte men även att titta på lösningar på hur förnybara drivmedel kan implementeras i godstransportsystemet.

Mer om Triple F och hur programmet bidrar till omställningen

Illustration of branches

Triple F - tillsammans för ett fossilfritt godstransportsystem

Triple F står för Fossil Free Freight, som anspelar på programmets syfte - att bidra till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp i Sverige.
Illustration of tree

Projekt

Hitta alla våra projekt och läs mer om dem här.
Illustration of tree

Resultat & publikationer

Här hittar du en analys av Triple F:s bidrag till omställningen av transportsektorn och omvärldsanalyser, systemövergripande uppföljningar och andra rapporter gjorda av Triple F:s programledning.