Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fokus på teknikens roll i omställningen

Årets årskonferens som gick av stapeln den 11 april innehöll en workshop som fokuserade på teknikens roll i omställningen. Deltagarna fick under konferensen ett antal frågor som sedan diskuterades i grupp eller besvarades enskilt.

Resultatet av workshopen visade att ungefär 60 % av deltagarna tycker att vi ställer för stor tilltro till teknisk utveckling men samtidigt tror ungefär lika många att tekniken har en stor betydelse i omställningen.

Marknadsintroduktion av känd teknik bedömdes vara viktigare än mer grundforskning samt FUD. De viktigaste teknikerna på övergripande nivå var enligt deltagarna elektrifiering, biodrivmedel, digitalisering, elvägar och bränsleceller. På kort sikt var biodrivmedel viktigast och på längre sikt elektrifiering. För långväga transporter förutspås en blandning av biodrivmedel, elektrifiering samt bränsleceller.

Föga förvånande så anser deltagarna att elektrifiering dominera helt för korta transporter. På den specifika frågan om när elvägar kan tänkas slå igenom så trodde 17% att det sker 2025, 24% att det sker 2030, 21% år 2040, 10% senare samt 24% att det aldrig slår igenom.

Följande tekniska aspekter lyftes fram för vägtransport, sjöfart och järnväg

Väg: Elektrifiering, biodrivmedel, digitalisering
Sjöfart: Biodrivmedel, digitalisering, segel
Järnväg: Underhåll, tillförlitlighet, kapacitet

- Över 80% av deltagarna att de vill engagera sig mer i dessa frågeställningar, vilket känns oerhört roligt. Vi är så tacksamma för detta stora engagemang under workshoppen, säger Patrik Klintbom, Forskningsledare Teknik, Triple F, som höll i workshoppen. 

Resultatet från workshoppen kommer tas vidare inom etableringprojektet Teknik inom Triple F.