Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Elektrifiering i fokus på Triple Fs årsmöte

Den 2 april är det dags för Triple Fs årsmöte i Stockholm. Dagens keynote speaker kommer vara Tomas Kåberger, professor vid Chalmers. Under dagen kommer Tomas både presentera keynote-föredraget "Den energi-industriella utvecklingen och transportsektorn", samt ingå i en paneldiskussion på temat elektrifiering.

Vi har intervjuat Tomas inför årsmötet, ta chansen att lära känna Tomas innan den 2 april.

Vem är du?
- En energinörd som försökt utveckla världens energiförsörjning ur många olika positioner och perspektiv. Har arbetat i Sverige, EU, Kina, Japan och Indien, och för miljöorganisationer, branschorganisationer, Energimyndigheten, olika företag, universitet, institut och med några av sektorns finansiärer.

Temat för årsmötet är elektrifiering, hur kan detta bidra till att nå klimatmålet för 2030?
- Tack vare att industriell erfarenhet gjort förnybar el billigare, batterier billigare och elektrolys snart följer samma modell kan el via batterier och elbränslen ge billiga sätt att nå klimatmålet för transportsektorn. Om dessa möjligheter används skickligt kommer transportsektorn också bidra till att stabilisera elsystemet både tekniskt och ekonomiskt.

Varför behövs en organisation som Triple F? 
- Det är viktigt att snabbt sprida relevant information i skeden av snabb teknisk och industriell utveckling. Det gör Triple F.

Inför Triple Fs tredje år kommer elektrifiering vara i fokus för programmets tre forskningsområden teknik, policy och logistik. Alla projekt ska fokusera på målet om netto-noll-utsläpp av CO2 2045, för att målen ska nås krävs dock en kraftfull satsning samt en kombination av bland annat elektrifiering, HCT, biodrivmedel, effektivitetsåtgärder på fordonen. Sett ur samhälle och industriperspektiv så bedöms elektrifiering vara en mycket viktig teknisk lösning på kort till medellång sikt. Triple F kan genom riktad forskning och innovation bidra till att elektrifieringens byggstenar så som t.ex. stationär och dynamisk ladd-infrastruktur, elvägar samt andra komponenter sätts i ett strategiskt systemperspektiv.